Deze website heeft slechts een informatief karakter. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Agire4U BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of van welke gegevens of zienswijzen die erop staan dan ook. Agire4U BV behoudt het copyright en alle daaraan gerelateerde rechten met betrekking tot deze website.