Wilt U een Airco of Warmtepomp plaatsen?

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, 189) worden geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking.

 

Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. Deze eisen zijn in werking getreden op 01 april 2021 (staatsblad 2021, 12), echter gelden niet bij nieuwbouw waarvoor een vergunningsaanvraag is gedaan vóór 01 april 2021.

 

De bepalingsmethode voor deze geluidseisen is vastgelegd in de regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig in werking is getreden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekening kan men echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis.

 

Wij, als Agire4U, ontzorgen u met de aanvraag van de omgevingsvergunning en de akoestische berekening.

Als ontzorgende tussenschakel nemen wij contact op met:

  • de gemeente voor de benodigde omgevingsvergunning;
  • de producent voor de benodigde technische data van de geleverde apparatuur;
  • de installateur betreffende de plaatsing van de apparatuur;
  • de consument voor eventuele aanvullende locatie informatie.

 

Bent u geïnteresseerd in onze diensten, dan kunt u voor verdere informatie direct contact met ons opnemen via:

 

Agire4U BV
Postbus 814, 6130 AV Sittard
The Netherlands


phone and fax
Desk: +31 (0)6 278 72 361
Fax: +31 (0)84 874 30 23


internet
Website: www.agire4u.com
E-mail: info@agire4u.com


chamber of commerce
Registration number 57476756


vat number
NL.8525.97.460.B01


bank account
NL43 INGB 0007 8351 00